Masalah Hari Mengundi

Bahagian ini merangkumi semua isu-isu yang dihadapi oleh pengundi atau ejen tempat mengundi pada hari pengundian.

________________________

Contoh:

  • Halangan untuk sampai ke pusat mengundi
  • Orang lain telah mengundi bagi pihak pengundi atau mengundi dua kali (penyamaran)
  • Masalah dengan dakwat kekal
  • Prosedur mengundi tidak dipatuhi di pusat mengundi
  • Warga asing mengundi

 

Nota:

Pengundi yang dibenarkan mengundi tanpa kad pengenalan yang sah, atau jika jari mereka sudah ditanda dengan dakwat kekal, atau identiti diragui, patut dilaporkan sebagai pengundi hantu. Pengundi-pengundi yang hadir secara beramai-ramai dalam bas tetapi tidak menetap di kawasan tersebut juga ialah pengundi hantu. Pengundi hanya dibenarkan mengundi berdasarkan alamat yang tertera di dalam kad pengenalan mereka.

 

Lihat ‘Pengundi Hantu dan Daftar Pemilih’