Undi Awal dan Undi Pos

Kategori ini meliputi semua isu-isu berkaitan dengan undi awal dan undi pos, termasuk undi luar negara.

________________________

Contoh:

  • Masalah dalam penerimaan kertas undi
  • peti undi awal dipindah dari tempat penyimpanan
  • pemerhati dan ejen-ejen parti tidak dibenarkan masuk ke pusat pengundian awal