• Kertas undi anda akan dikira di saluran pengundian dan keputusan akan diumumkan kepada semua Ejen Mengira Undi (EMU). Kemudian kotak undi yang mempunyai kertas undi untuk saluran yang telah dimeterai akan dibawa ke Pusat Pengiraan Undi. Hanya dalam keadaan tertentu undi tersebut akan dikira di tempat lain, namun hanya jika SPR mengeluarkan notis sedemikian dan dimaklumkan kepada setiap calon atau ejen calon 3 hari sebelum hari pengundian.
What are your feelings
Updated on July 18, 2023