• Semak kertas undi jika ada kerosakan seperti terkoyak, salah cetak atau telah bertanda yang jelas. Sebelum anda menerima kertas undi, kerani pengundian akan mengecap kertas undi anda – pastikan cap tersebut di tengah garis putus-putus buku undi. Sila pastikan ada nombor siri dan jika ada isu dengan kertas undi tersebut, anda berhak meminta kertas undi yang baharu.
  • Apabila anda menandakan kertas undi, anda boleh pangkah, garis, bulat, aesterisk dan sengkang di dalam ruangan kotak kosong di kertas undi.
  • Your vote can be disqualified. Jangan buat tanda lebih daripada satu tanda dan jangan tandakan di luar kotak yang disediakan. Undi anda boleh ditolak.
  • Jangan buat lebih daripada satu tanda. Undi anda boleh ditolak.
  • Pastikan dakwat kekal yang dicalit tidak mengotori kertas undi anda sehingga boleh dianggap sebagai tanda undi. Undi anda boleh ditolak.
What are your feelings
Updated on July 18, 2023