• Borang 14 adalah borang untuk pengesahan keputusan pengiraan di saluran pengundian. Borang ini akan diisi dan ditandatangan sejurus selepas pengiraan undi tamat. Salinan Borang 14 wajib diberikan kepada setiap EMU yang hadir semasa pengiraan undi. Setiap EMU dan KTM akan menandatangan salinan Borang 14. Selepas Borang 14 ditandatangani, undi tidak akan lagi dikira semula.
What are your feelings
Updated on July 18, 2023