• Sekiranya mereka diisytiharkan bankrap pada waktu pencalonan atau semasa tempoh pilihan raya.
  • Sekiranya mereka bekerja sepenuh masa sebagai penjawat awam atau menerima tawaran kerja sedemikian.
  • Sekiranya mereka gagal menyerahkan penyata belanja pilihan raya sebagaimana diperuntukkan oleh undang-undang (cthnya: lewat hantar, dokumen tidak lengkap, perbelanjaan melebihi had undang-undang).
  • Sekiranya mereka didapati mempunyai dua atau lebih kewarganegaraan (penduduk tetap dibenarkan), atau telah menjalankan hak mereka sebagai warganegara luar atau mengisytiharkan kesetiaan kepada negara luar semasa tempoh pilihan raya.
  • Telah disabitkan atas suatu kesalahan oleh sesuatu mahkamah di Persekutuan (atau, sebelum Hari Malaysia, di wilayah-wilayah yang termasuk di dalam Negeri Sabah atau Sarawak atau di Singapura) dan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada satu Tahun atau denda tidak kurang daripada dua ribu ringgit dan dia tidak mendapat pengampunan bebas.
What are your feelings
Updated on July 20, 2023