• Rakyat Malaysia yang menetap di luar negara dengan alamat luar negara yang sah boleh memohon sebagai pengundi pos
  • Rakyat Malaysia yang mengembara untuk bercuti atau bekerja pada hari pengundian TIDAK BOLEH memohon.
What are your feelings
Updated on July 18, 2023