• Proses penjumlahan undi adalah proses penjumlahan semua undi di setiap saluran di semua pusat-pusat pengundian. Penjumlahan rasmi undi akan dilaksanakan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi (PPRU) oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya. Pegawai Pengurus hanya akan merujuk Borang 13 dan 14 di PPRU. Kertas undi tidak lagi akan dikira selepas Borang 14 ditandatangani dan hanya jumlah setiap kotak undi daripada saluran akan dijumlahkan berdasarkan jumlah di Borang 14. Kiraan semula undi hanya boleh dilakukan jika dipohon oleh calon atau ejen calon namun Pegawai Pengurus berhak menolaknya jika permintaan itu dirasakan tidak munasabah.
  • Pegawai Pengurus dan SPR tidak boleh mengumumkan sebarang keputusan sehinggalah Pegawai Pengurus menerima semua salinan fizikal Borang 14 di PPRU.
What are your feelings
Updated on July 18, 2023